Racionalismo

El racionalisme sosté que el coneixement s´aconseguix a través
de la raó,sense cap soport en l´expèriencia.
Procedix de Plató i  arriva a la seva màxima expansió amb Descartes,entre altres, els segles XVII-XVIII,
aquest va ser el fundador del Racionalisme Modern amb la famosa frase "Pienso luego existo"

Les principals característiques del Racionalisme són :

 1. Ser metafísic i objetivista .
 2. Creu en l´existència de Idees Innates.
 3. Afirma que hi han veritats universals,per exemple,una única idea de BÉ.
 4. Utilitza el métode deductiu del descubriment de noves idees.
 5. Sobreposa la Lógica i les Matemátiques a les ciències experimentals.
 6. Es recolzava en fundaments divins per a explicar la naturalesa i el coneixement.


El Empirismo

El seu origen es remota a pensadors grecs com Aristótil,que criticava
les idees platóniques,però son John Locke,el pare del liberalisme polític i dels drets naturalsi sobretot
David Hume els que porten a l´empirisme a la seua máxima expansió en els segles XVII-XVIII.
"Todo influye,todo cambia.Nada permanece.
D´aquesta manera Hume i Descartes,amb pensaments oposats i contemporanis,es converteixen
en certa manera en enemics.
Aquesta corrent filosófica sosté que el coneixement s´aconsegueix a través de l´experiència
de manera inductiva

Són aquestes les principals característiques del empirisme :

 1. Reducció del coneixement a un producte de la experiència.
 2. Nega la existència de Idees Innates i de veritats absolutes( No hi ha una sola idea de bé o de justicia)
 3. Adopta el mètode experimental.
 4. Prioritza les ciències físiques i naturals a les pures.
 5. Manté una visió materialista de la naturalesa